Przejdź do głównej zawartości

Posty

Zadania typu „WYJAŚNIJ”

Zadania typu „Wyjaśnij” bardzo często pojawiają się w arkuszach maturalnych. Po analizie wyników maturalnych okazuje się, że tego typu zadania ciągle sprawiają sporo problemów. Czasami wynika to z braku podstawowej wiedzy biologicznej uczniów, co wywołuje trudności w udzieleniu poprawnej merytorycznie odpowiedzi; czasami natomiast brak punktu za tego typu zadanie wynika z niekompletnie udzielonej odpowiedzi, tzn. z braku jakiegoś elementu składowego, który powinien znaleźć się w odpowiedzi.  Wg „Informatora o egzaminie maturalnym z biologii” CKE, maturzysta odpowiadający na pytanie typu „Wyjaśnij…?”, powinien za pomocą krótkiej odpowiedzi, przedstawić zależności lub związki czasowe, przestrzenne, przyczynowo-skutkowe (rozpoznając przyczynę i skutek oraz wskazując drogę, która prowadzi od przyczyny do skutku). Moja rada dla Was: Jeżeli w arkuszu maturalnym lub na sprawdzianie, pojawi się pytanie z czasownikiem operacyjnym „Wyjaśnij”, należy udzielić odpowiedzi, która musi składać się z 3…

Czasowniki operacyjne w zadaniach

Do matury z biologii coraz bliżej. Każdy Maturzysta chciałby osiągnąć jak najwyższy wynik procentowy. Oczywiście, aby to osiągnąć potrzebna jest wiedza… duża wiedza, często niestety oparta o podręczniki akademickie. Połowa sukcesu na maturze to jednak właściwe zrozumienie pytania. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, trzeba dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać polecenie. Bardzo ważne jest, aby dokładnie zrozumieć czasownik operacyjny, który wskazuje na czynność, jaką należy wykonać w zadaniu. Czasowniki operacyjne są różne: podaj, opisz, wyjaśnij, uzasadnij, porównaj, itp. 

W kolejnych dniach przedstawię Wam dokładnie, jak należy postępować z każdym czasownikiem, aby udzielona odpowiedź, zawierała wszystkie potrzebne elementy, które poddawane są ocenie.

Budowa roślin - część 1

Zaczynamy powtarzać botanikę.


Komórka - część 4

Ostatnie zadania na powtórkę z komórki.


Komórka - część 3

Tym razem zadania z podziałów komórkowych.


Komórka - część 2

Zadania na powtórkę z komórki.

Najtrudniejsze zadanie maturalne - 5.3

Najtrudniejsze zadanie maturalne z biologii w 2017 roku.